Bilinç Bulanıklığı (Konfüzyon) Nedir?

Bilinç Bulanıklığı (Konfüzyon) Nedir?

Bilinç bulanıklığı (konfüzyon), uyanıklık korunduğu halde bir şaşkınlık, zihnin tam açık olamaması, olay­ları tam olarak kavrayamama, çevreyi tam ve doğru olarak algılayamama halidir. Has­ta ayaktadır, gezmekte, konuşmaktadır ama bu sırada yer, zaman ve kişi algılamala­rı bozulmuştur. Yani hasta tam olarak nere­de olduğunu, içinde bulunulan zamanı, çevresindeki kişileri tam olarak, ayrıntısıyla bilemez. Örneğin, yılı, ayı bilebilir ama gü­nü saati bilemeyebilir. Bulunduğu şehri bi­lebilir de, hastanede olduğunu bilemeyebi­lir, yakın tanıdıklarını tanımayabilir.

Nedenleri, risk faktörleri:

Bilinç bulanıklı­ğı, bir hastalık değil, beyinin tamamı ve/ve­ya beyin sapı denilen bölgesinin, hafif şid­detteki, anatomik veya işlevsel bozukluğu­na yol açan birçok hastalığında görülebile­cek bir belirtidir. Bu durum bazen tama­men normal kişilerde bazı durumlarda orta­ya çıkabileceği gibi, beyni doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok hastalık du­rumu, bazı İlaçlar ve zehirlenmeler nede­niyle de ortaya çıkabilir. Uykudan uyandı­ğımızda, tamamen kendimize geldiğimiz ana kadar çok kısa bir süre, bilinç bulanık­lığı halini veya akşamüstü uykularından sonra uyandığımızda kısa bir süre şaşkınlık, zamanı tam değerlendirememe halini bir­çoğumuz yaşamışızdır. Bu bir konfüzyon halidir. Bilinç bulanıklığı, birçok durumda ise beyni ilgilendiren bir hastalık durumun­da veya bir hastalığın habercisi olarak orta­ya çıkabilir.

Bilinç bulanıklığı (konfüzyon) yapan durumlar:

 • Bazı ilaç ve toksik maddeler,
 • al­kol,
 • oksijen azlığı,
 • kan şekerinin yükselme­si veya düşmesi,
 • kafa darbeleri,
 • migren krizleri öncesinde,
 • bazı tip epilepsi (sara) nöbetleri sırasında veya sonrasında,
 • kafa darbelerinden sonra,
 • kafa darbelerini taki­ben oluşan beyin zarı veya beyin kanamala­rı,
 • uzun süreli yüksek tansiyonun beyinde yaptığı bozukluklar (hipertansif ensefalo-pati), beyin tümörleri,
 • beyin damar hasta­lıkları,
 • kan basıncı düşmeleri,
 • kalp hızının aşın artması veya azalması,
 • alışkanlık yapan maddelerin ani kesilmesi (genellikle geçici olarak, nadiren kalıcı olarak)

Tanı:

Görüldüğü gibi konfüzyonun çok de­ğişik nedenleri vardır. Böyle bir durumda konfüzyona sebep olan şeyin araştırılması için ilgili bir doktorun (bu çoğunlukla nö­roloji uzmanı, veya dahiliye, nöroşirurji uz­manı) gerekli araştırmayı yapması lazımdır.

Yapılması gereken incelemeler;

 • kan şekeri (glukoz),
 • böbrek fonksiyon testleri (BUN=Üre ,Kreatin) ,
 • karaciğer fonksi­yon testleri (AST= SGOT , ALT = SGPT )
 • elektrolitler,
 • tiroit fonksiyon testleri,
 • kan oksijen ve karbondioksit ba­sıncı,
 • elektroensefalografi,
 • beynin manye­tik rezonans (veya bilgisayarlı tomografi)
 • Bazen, beyin-omurilik sı­vısı alınması,
 • bir çok durumda ise elektro­kardİyografİ,
 • akciğer grafîsi gerekebilir.

Tedavi:

Bilinç bulanıklığının özgün bir te­davisi yoktur. Tedavinin esası, bilinç bula­nıklığını yapan nedenin bulunduktan sonra bunun tedavi edilmesine dayanır. Neden bulununcaya kadar ise hastanın solunum, kan basıncı gibi hayati fonksiyonlarını, kan şekeri ve elektrolitlerini normal sınırlarda tutacak tedbirler alınmalı, bunlara yönelik tedaviler planlanmalıdır. Hastanın yanlış al­gılama ve değerlendirmelerden doğabile­cek panik ve heyecanı önlenilmeye çalışıl­malıdır.

Kimler Neler Demiş?

1 Yorum - "Bilinç Bulanıklığı (Konfüzyon) Nedir?"

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
Fatih
Ziyaretçi

Ben antidepresan kullaniyorum bazen sanki ruyadaymis gibi oluyorum biraksam gecermi