Bilirubin-Direkt (Konjuge Bilirubin)

Klinik kullanımı :

Hepatobiliyer sistem hastalıkları için değerlidir. İntrahepatik ve

ekstrahepatik safra yolları tıkanıklıklarında, hepatosellüler hasarda

direk bilüribin artar.

Örnek toplama özellikleri

Serum 1 saat içinde ayrılmalı ve aluminyum folyo ile ışıktan

korunmalı

Referans değerler

< 0,3 mg/dL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x17. 1 = μmol/L

Yükseldiği durumlar

-Safra taşları,

-Ekstrahepatik safra tıkanıklığı

(tümör, inflamasyon, safra taşı, cerrahi travma),

-Hepatosellüler hastalıklar,

-Safra kesesi hastalıkları,

-İlaç nedenli kolestazis,

-İlerlemiş karaciğer metastazı,

-Herediter hastalıklar;

*Dubin Johnson sendromu,

*Rotor’s sendromu.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar