Bilirubin-Total

-->

Klinik kullanımı :

İndirek (unkonjuge) bilirubin çoğunlukla yenidoğanlarda görülür. Bu

ise, herhangi bir karaciğer bozukluğu olmadan eritrositlerin erken

yıkılmaları ve yetersiz eritropoezden ileri gelir. Genetik

hastalıklardan Crigler Najar ve Gilbert’s sendromlarında bilirubin

normal oranda konjuge olamaz ve unkonjuge bilirubin artışına

neden olur. Tersine safradaki blok veya anormal permeabiliteye

bağlı olarak, bilirubinin ve diğer safra bileşenlerinin geçişi gecikerek,

konjuge bilirubindeki artışa neden olur.

Örnek toplama özellikleri

Serum 1 saat içinde ayrılmalı ve aluminyum folyo ile ışıktan

korunmalı

Referans değerler

< 19 yaş: 0.3 – 1.2 mg/dL

> 19 yaş: < 1.4 mg/dL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x17.1 = μmol/L

Yükseldiği durumlar

-Eritroblastozis fetalis,

-Hemolitik sarılık,

-Büyük hacimli kan transfüzyonu,

-Büyük hematomların çözülmesi,

-Sepsis,

-Neonatal hiperbilüribinemisi,

-Hemolitik anemi,

-Pernisiyöz anemi,

-Siroz,

-Transfüzyon reaksiyonları

-Orak hücreli, anemi,

-Hemoliz,

-Karaciğer hastalıkları (Hepatit, siroz, neoplazm, safra tıkanıklığı,

enfeksiyoz mononükleoz),

-Herediter hastalıklar (Gilbert sendromu, Dubin Johnson sendromu),

-İlaçlar (steroidler, difenilhidantoin, fenotiazinler, penisilin,

eritromisin, klindamisin, kaptopril, amfoterisin B, sülfonamidler,

azatiopurin, izoniazid, 5-amino salisilik asit, allopurinol, metildopa,

indometazin, halotan, oral kontraseptifler, prokainamid, tolbutamid,

labetalol),

-Pulmoner embolizm veya infarkt,

-Konjestif kalp yetmezliği sonucu hepatik konjesyon.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*