Birinci Trimestir Tarama Testi (İkili Tarama Testi, Down Sendromu Tarama Testi)

Klinik kullanımı :

Trisomi 21 ( Down Sendromu ) için yapılan prenatal tarama testidir. Gebeliğin erken

döneminde (11-13. hafta 6 gün) değerlendirilir.Anne serumunda

ölçülen serbest-hCG ve PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma

Protein-A) konsantrasyonları ile yüksek rezolüsyonlu ultrason

kullanılarak ölçülen nuchal tanslüsens (NT/ ense kalınlığı) değeri,

anne yaşı ve gebelik haftası gibi bilgiler birleştirilerek istatistiki risk

değerlendirilmesi yapılır. Sonuçların normal çıkması bebeğin

herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal için

gebelik incelenmelidir.

Örnek toplama özellikleri

Gebeliğin 11-14. haftaları arasında örnek alınmalıdır. Özel istek

formu tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

Referans değerler

Hesaplanan riskin 1/300 ve üzeri olması gebeliğin trisomi 21

açısından riskli olduğunu gösterir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar