Bitlenme Nedir?

-->

?

İnsanlara özgü konak olan, kan emen bitlerin neden olduğu ve hijyen ko­şullarının eksik olduğu durumlarda ortaya çıkan kaşıntılı bir deri hastalığıdır.

Bitlerin 2 tipi vardır; Phthirus pubis ve Peduculus humanus. Saçlı deri ve gövdede Peduculus humanusun capitis ve corporis tipleri, kasıkta Phthirus pubis tipi hastalığı yapar. Bitler kanatsızdır ve bacakları zıplamaya uygun değildir. Bu nedenle bir baştan diğe­rine uçamaz ya da zıplayamaz. Sadece sürü­nerek hareket edebilirler. Bitin yaşaması için en uygun ortam 28-32°C sıcaklıktır. Erişkin bit en uygun koşullar da 6 gün ka­dar canlı kalabilir.

İnsanda üç şe­kilde görülür.

  1. (Pediculosis capitis)
  2. ()
  3. ()

Yaş: Her yaşta görülür.

Cinsiyet: Her iki cinsiyette de görülür.

Risk faktörleri ve bulaşma:

ortak giysiler ve fırçalarla, gövde biti yatak takı­mı veya havlular vasıtasıyla bulaşır. Pediculosis pubisin cinsel temasla geçme olasılığı yaklaşık %95 dir.

Belirti ve bulgular:

Şiddetli kaşıntı Pediculosis için karakteristiktir.

Baş Bitlenmesi (Pediculosis Capitis):

Belirti ve bulgular: Bit temizliğe uymayan uzun saçlı kimselerde, en fazla ense ve ku­lak arkalarında yerleşir. Bitlerin kan emme­leri sırasında deriden içeri giren tükrükleri şiddetli kaşıntı yapar. Bit yumurtaları (sirke -ense bölgesindeki ve kulak arkası kıs­mındaki saçlar üzerinde kolaylıkla görülür. Sirkeler küçük toplu iğne başı kadar ve oval şekildedir. Saça sıkı bir şekilde yapışık­tır. Kepeğe benzerse de, kolayca saçtan fır­ça ile temizlenememesi ile kepekten ayırt edilir. Kaşınan bölgede derinin mikrop al­masına bağlı kızarıklık, iltihaplı sivilceler, çıbanlar oluşması, ense bölgesindeki lenf bezlerinde büyüme sık görülen durumlar­dır.

Tanı:

Kaşıntının olması ve saçlarda sirkele­rin görülmesi ile kolaylıkla tanı konulsa da her zaman erişkin biti görmek mümkün ol­mayabilir.

Vücut Bitlenmesi (Pediculosis Corporis):

Belirti ve bulgular:

Gövde biti yatak ta­kımları ve giysilerle bulaşır. Bitler elbisele­rin ve çamaşırların dikiş yerlerinde bulu­nurlar ve yumurtalarını da buraya bırakır­lar. Vücutta yerleşmezler. Kan emmek için vücuda geçerler. Kan emdikleri yerlerde pembe nokta şeklinde kaşıntılı lekeler olu­şur.

Tanı:

Klinik bulguların yanı sıra bitin veya yumurtaların elbiselerin dikiş yerlerinde görülmesi İle kolaylıkla konur.

Kasık Bitlenmesi (Pediculosis Pubis):

Belirti ve bulgular:

Kişiden kişiye giysiler yatak takımı veya havlular ile bulaşır. Cin­sel ilişki ile bulaşma olasılığı çok yüksektir. Bit kıl follikülüne gömülü olarak hareketsiz durur. Bazen bitler koltuk altlan, kaş ve kir­piklere, erkeklerde sakal, bıyık bölgesi, gö­ğüs ve bacak kıllarına da yerleşir. Bitlerin kan emdikleri yerlerde görülen mercimek büyüklüğündeki mavi lekelere ‘Taches Blues’ adı verilir.

Tanı:

Kıl follükülüne gömülü bitleri göre­rek konur. tanıya yardımcı olur. Muayenede bitleri görmek için el merceği kullanılması faydalı olur.

Bitlenme, tedavi:

Bitlenme tedavisinde has­ta ve yakın çevresi tedaviye alınmalıdır. Te­davide Permetrinin losyon veya şampuan formları kullanılır. Son zamanlarda tek doz 200 mikrogr/kg verildiğin­de biti yok ettiği bildirilmektedir. İvermectin 15 kg altındaki çocuklarda ve hamileler­de kullanılmamalıdır.

1. Baş bitlenmesinde tedavi: Seçilen ilacın,    şam­puan formları ile saçlar yıkanır.  Sirkeler tek tek mekanik olarak temizlenir. Tüm bir defada öldüren bir tedavi yöntemi yoktur. Yedi gün arayla iki teda­vi uygulanmalıdır. İlk tedavinin amacı tüm bitleri, ikinci tedavinin amacı ise, sonraki altı gün boyunca yumurtadan çıkmış bit yavrularını öldürmektir.

2. Gövde bitlenmesinde tedavi: Hasta, seçilen şampuanla banyo yaptıktan sonra elbise ve çamaşırlarını değiştirmelidir. Giysiler kaynatılıp, sıcak ütü ile ütülenmelidir.

3. Kasık bitlenmesinde tedavi: Seçilen ilacın los­yon formu ile özellikle kasıklar ve makat çevresi olmak üzere fazla kıllı kişilerde bacak, göğüs ve koltuk altına sürülmeli-dir. İlaç 8-10 saat vücutta bırakılmalıdır. Sürenin sonranın hastaya yıkandıktan sonra dezenfekte edilmiş çamaşır giyme­si önerilmelidir. Bitin yerleştiği bölgede­ki kılların (kaş ve kirpikler hariç) tıraş edilmesi tedavide yararlı olur

Bir önceki sağlık makalemiz Bilirubin Eksikliği Nedir ? sizler için ayrıca bebeklerde sarılık, bebeklerde sarılık belirtileri ve bebeklerde sarılık değerleri hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:bacakta bit neden olur,bacakta bit olurmu,mavi lekelenme,bit deri altına girer mi,bit kaşıntısı nasıl olur,bit neden kaşıntı yapar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*