Brucella Antikoru (Serum, BOS)

-->

Klinik kullanımı :

Brusellozisli hastalardaki antikorları saptamak amacıyla kullanılır. Genel olarak 3 tür neden olur: B.melitensis, B.suis, B.abortus. Vücuda göz, burun, agız ve genital yoldan girer. Brusellozisli

hastalarda ≥ 1/160 titreler brucella infeksiyonunun yüksek oranda varlığını gösterir.

Yükseldiği durumlar

4 kat veya daha yüksek titrasyonlar hastalığın akut ve yakın

zamanda alındığını gösterir.

Referans değerler

Negatif

SI ünite dönüşüm katsayısı

<1:40 titresi negatif

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*