Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?

-->

:

Bulaşı­cı hastalıklar insanlardan, hayvanlardan, böceklerden, yiyecek ve içeceklerden, ha­vadan, topraktan, eşyalardan bulaşabilir. Yani bulaşıcı hastalıkların insana bulaşma­sında çok sayıda yol vardır. Bulaşıcı hasta­lıklar insanlara bulaştıktan sonra her zaman hastalığa neden olmamaktadır. Bazen çok şiddetli seyredip ölümlere yol açarken ba­zen de kişiler hastalığa yakalandığının dahi farkına varmayabilirler. Bazı bulaşıcı hasta­lıklar ise hastalığa yakalandıktan sonra has­talığa ait tüm belirtiler geçmesine rağmen vücudumuzdan ayrılmazlar. Bu durumda insan hastalığı taşımakta, bulaşma yoluna uygun olarak yakın çevreye bulaştırmakta­dır. Bu durumda insanın hastalık taşıyıcısı olduğundan bahsedilir. Bulaşıcı hastalıkla­ra neden olan mikropların canlı ya da ço­ğalma özellikleri olduğu düşünülürse, bu canlıların yaşamları sürdürecekleri ortamla­ra gereksinmeleri vardır. Farkında olmadan canlıların çoğalmasına, insandan ya da diğer kaynaklardan insana bulaşabilecekle­ri ortamlar yaratılmakta ve sonucu önce­den kestirilemeyen hastalıklara yol açmak­tadırlar. Bu nedenle mikropların havadan, su veya yiyeceklerden, diğer canlılardan, taşıyıcı ya da hasta insanlardan, cansız var­lıklardan bulaşabileceğini unutmamak ge­rekir.

Tüm bulaşma şekilleri dikkate alınarak bulaşıcı hastalıklardan korun­maya yönelik bazı önlemler sıralanmış­tır:

 1. Yaşanılan ortamın havasının temiz olma­sının sağlanması gerekir.
 2. Bulaşıcı hastalığı olan kişinin  hastalığı hakkında (bulaşma yolu, korunma) bilgi

Edinilmeli , hasta bakımı, hasta ziyareti bundan sonra yapılmalıdır.

 1. Mikropların en fazla bulunduğu organ el­lerdir. Bu nedenle el temizliği sağlığın korunması açısından çok önemlidir. Ye­meklerden önce, tuvaletten sonra, bir yi­yecek hazırlama işleminden önce, elleri­mizi kirlenmesine neden olan işler yap­tıktan sonra yıkanmalıdır.
 2. İdrar ve dışkının insan sağlığını tehlikeye düşürmesini önlemek için kurallara uy­gun tuvalet ve kanalizasyon sistemleri kullanılmalıdır.
 3. Kişisel sağlığı güçlendirecek önlemler alarak  bulaşıcı  bir hastalığa yakalanma ihtimalini azaltmak ya da hastalığa yaka­lanma durumunda hafif seyretmesini sağ­layacak faaliyetlerde bulunulmalıdır. Bunlar;
 • Sigara içmemek,  sık sık alkol kullan­mamak,  bağımlılık yapan madde kul­lanmamak,
 • Spor yapmak,
  • Sağlıklı ve dengeli beslenmek,
  • Düzenli sağlık muayenesi olmak,
  • En azından ulusal düzeyde uygulanan aşıları yaptırmak,
  • Düzenli bir yaşam tarzına sahip olmak,
  • Gergin yaşam   tarzından   (stresten) uzak durmak,
  • Açıkta satılan ve temizliğinden şüphe­lenilen yiyecekleri tüketmemek,
  • Haftada en az iki kere banyo yap­mak, İÇ çamaşırlarımız değiştirmek,
 1. Hayvanlarla temas ederken sağlık kural­larına uygun davranmak,
 2. Sağlıklı hayvanların et, süt, yumurta gibi ürünlerini kullanmak,
 3. Hayvanların dışkılarını, atıklarını uygun şekilde yok etmek,
 4. Hayvanların ağız, yanaklarından öpme­mek,
 5. Hayvanlarla temas ettikten sonra elleri­mizi yıkamak,
 6. Hastalığından şüphelenilen hayvanlar için veteriner kontrolü sağlamak,
 7. Evde fare, böcek gibi hayvanların üre­me yerleri oluşturmasını önleyecek dü­zenlemeler yapmak,
 8. Evlere sinek gibi uçan böceklerin gir­mesini önlemek için kapı ve pencerelere tel takmak,
 9. Yiyecekleri sağlıklı muhafaza etmek (üstü kapalı ve buzdolabında),
 10. Evsel çöpleri gelişigüzel yerlere atma­mak, çöp toplama alanlarına bırakmak,
 11. Üreme sağlığını korumaya yönelik ge­rekli önlemleri almak.

Ancak bu önlemler bazı için yeterli olmayabilir, bazıları için de ge­rekli olmayabilir. Bulaşıcı hastalığa özel ön­lemleri ilgili bulaşıcı hastalığa ait sitemiz içerisindeki HASTALIKLAR kısmından öğrenebilirsiniz.

En Çok Bilinen Bulaşıcı Hastalıklar:

Belsoğukluğu (Gonore), , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir önceki sağlık makalemiz Bulantı Kusma Nedenleri? sizler için ayrıca bulantı, bulantı ilacı ve bulantı ilaçları hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*