C 1 Esteraz İnhibitörü (C 1 İnaktivatör)

Klinik kullanımı :

Başlıca herediter anjioödem tanısında ve tedaviye cevap olarak C1 esteraz inhibitörü seviyesinin monitorizasyonunda kullanılır. C1 esteraz inhibitörü, proenzim olan C1’in aktif forma geçmesini

engeller. C1 inaktivatör konsantrasyonu herediter ve akkiz anjioödemde düşük bulunur. Herediter anjioödem vakalarının %85 kadarında C1 inaktivatörün mutlak konsantrasyonunda düşme

görülür. Konjenital C1 inaktivatör eksikliği herediter anjiyoödemde, sonradan oluşan C1 inaktivatör eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarda görülebilir.

Referans değerler

0,15- 0,35 g/L