C 1 Esteraz İnhibitörü (C 1 İnaktivatör)

-->

Klinik kullanımı :

Başlıca tanısında ve tedaviye cevap olarak C1 esteraz inhibitörü seviyesinin monitorizasyonunda kullanılır. C1 esteraz inhibitörü, proenzim olan C1’in aktif forma geçmesini

engeller. C1 inaktivatör konsantrasyonu herediter ve akkiz anjioödemde düşük bulunur. Herediter vakalarının %85 kadarında C1 inaktivatörün mutlak konsantrasyonunda düşme

görülür. Konjenital C1 inaktivatör eksikliği herediter anjiyoödemde, sonradan oluşan C1 inaktivatör eksikliği ise , ve diğer lenfoproliferatif hastalıklarda görülebilir.

Referans değerler

0,15- 0,35 g/L

Bir önceki sağlık makalemiz CA 72-4 Tümör Belirteçi (TAG 72, Kanser Antijen72-4) sizler için ayrıca adenokarsinom, Gastrointestinal sistem hastalıkları ve iyi huylu hastalıklar hakkında bilgiler verilmektedir.