C-ANCA Antikoru (PR3 ANCA; Proteinaz 3 Spesifik ANCA)

-->

Klinik kullanımı :

Nötrofillerin sitoplazmik komponentlerine karşı oluşan antikorlardır.

C-ANCA % 95-99 oranında WG için spesifiktir. ANCA nın 2.tipi PANCA’dır.

Nötrofil stoplazmasının perinükleer paterninin

boyanmasıyla oluşur. Ülseratif Kolitli veya Sklerozan Kolanjitli

hastalarda P-ANCA %75 oranında pozitif bulunur.

Referans değerler

Negatif

Yükseldiği Durumlar

-WG (Wegener Granülomatozisi),

-Mikroskobik poliarterit,

-İdiopatik kresentik glomerülonefrit,

-Ülseratif Kolit,

-Primer sklerozan kolanjit,

-Otoimmün hepatit,

-Churge-Strauss vaskülitis,

-Aktif viral hepatit,

-Crohn Hastalığı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*