C-peptid (Connecting Peptide İnsulin, İnsulin C-peptid, Proinsulin C-peptid)

-->

Klinik kullanımı :

İnsulin ile tedavi edilen diyabetli hastalarda rezidüel β-hücre

fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. Ne kadar insulin

enjeksiyonu yapılacağını gösterir. β-hücre rezervlerinin ilerleyen

tüketimi c-peptid seviyesi ile takip edilebilir. C-peptid seviyeleri aynı

zamanda metabolik stabilitenin ölçümünde kullanılabilir. Uzun

sürmeyen diabetes mellituslarda, c-peptidin normal değere dönmesi

remisyonun sağlandığını gösterir.

Örnek toplama özellikleri

Kan alımından önce hasta 12 saat aç kalmalıdır.

Referans değerler

1,1 – 3,2 ng/mL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,33=nmol/L

İnterfere edici faktörleri

-C-peptidin büyük bölümü böbrekte yıkıldığından böbrek

yetersizliğinde artmış seviyeler görülür.

-İlaçlar artmış C-peptid seviyesine neden olabilirler (örnek:

sulfanilüre gibi oral hipoglisemik ajanlar).

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-Tip 2 ,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-,

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Clostridial Toksin Tayini (Clostridium Difficile Toksin A, Pseudomembranöz Kolit) sizler için ayrıca ampisilin, C.difficile ve geniş spektrumlu antibiyotik hakkında bilgiler verilmektedir.