C-Reaktif Protein (CRP; hs-CRP)

Klinik kullanımı :

Akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon hastalıklarının, neoplastik

hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca (>5 mg/dl)’den

yüksek konsantrasyonlar romatoid artritte erezyonların ilerlediğinin

göstergesidir. Yüksek serum CRP’si bakteriyel enfeksiyonlar için

karakteristik olup viral menenjit veya meningoensefalit için

karakteristik değildir. CRP bu hastalıkların klinik takibinde

kullanılabilir. Yüksek CRP seviyeleri uygun tedavi ile bakteriyel

menenjitte komplikasyon gelişmezse 7 gün içerisinde normale

döner. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi

olduğundan koroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla da

kullanılır.

Referans değerler :

<3mg/L

Kardiyak risk;

şük: <1,0 mg/dL

Orta: 1,0-3,0 mg/dL

Yüksek: >3,0 mg/dL

İnterfere edici faktörler

Yükselmiş test sonuçları hipertansiyon, yükselmiş body mass

indeksi, metabolik sendrom/Diabetes Mellitus, kronik enfeksiyon

(gingivitis, bronşit), kronik enflamasyon (Romatoid Artrit) ve düşük

HDL/ yüksek trigliserid durumlarında görülebilir.

-Sigara içimi artmış seviyelere neden olabilir.

-Azalmış test sonuçları orta derecede alkol harcanmasından, kilo

kaybı ve artmış egzersizden kaynaklanabilir.

-Bazı ilaçlar artmış test sonuçlarına neden olabilir (östrojenler ve

progesteronlar).

-Bazı ilaçlar azalmış test sonuçlarına neden olabilir (fibratlar, niasin

ve statinler).

Yükseldiği durumlar

-Artrit,

-Akut romatizmal ateş,

-Reither sendromu,

-Chron hastalığı,

-Vaskülitler,

-SLE,

-Doku enfarktüsü ve hasarı,

-Akut myokard enfarktüsü,

-Pulmoner enfarktüs,

-Renal transplantasyon reddi,

-Kemik iliği transplant reddi,

-Yumuşak doku travmaları,

-Bakteriyel enfeksiyon,

-Postoperatif yara enfeksiyonu,

-İdrar yolu efeksiyonu,

-Tüberküloz,

-Malign hastalıklar,

-Bakteriyel menenjit.