CA 15-3 ve CA 27.29 Tümör Belirteçleri (Kanser Antijen 15-3 ve Kanser Antijen 27.29)

-->

Klinik kullanımı :

Meme kanserinin evrelenmesinde ve tedavinin monitorizasyonunda

CA 15-3 ve CA 27.29 antijenleri kullanılır. Evre I meme kanserinde

%5, evre II’de %29, evre III’de %32, evre IV’de %95 serum CA

15-3 seviyeleri artar. %25’den fazla CA 15-3 artışı gözlenen

hastaların çoğunda (%96) hastalık progresyonu vardır. %50’den

fazla CA 15-3 düşüşü gözlenen hastaların çoğunda (~%100)

tedaviye yanıt vardır. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

Referans değerler

< 25 U/ml

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=kU/L

İnterfere edici faktörler

-Bazı benign ve malign hastalıklar (, ovaryum,

pankreas, prostat ve kolon kanserleri, memenin fibrokistik hastalığı,

ve ) yüksek değerler saptanabilir.

Yükseldiği durumlar

Özellikle metastatik meme kanserlerinin % 80’inde CA 15-

3 düzeyi artar.

-Ayrıca diğer bazı (pankreas, akciğer, over, kolon,

karaciğer vb)

-Hepatit,

-Siroz,

-,

- ve ’de de yükselebilir.

Bir önceki sağlık makalemiz CA-125 Tümör Belirteci (Kanser Antijen-125) sizler için ayrıca Akciğer kanseri, endometriozis ve Endometrium adenokarsinomları hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*