CA 19-9 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen 19-9)

Klinik kullanımı :

Pankreatik veya hepatobiliyer kanserli hastaların tanısı, yaşam

süresi, tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılır.

Gastrointestinal, pankreatik, karaciğer ve kolorektal malignitelerin

takibinde kullanılır. Pankreatik kanserlerde sensitivitesi %70-

80dir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

Referans değerler

< 39 U/mL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=kU/L

Yükseldiği durumlar

-Tüm gastrointestinal sistem kanserleri;

*Pankreatik kanserler,

*Kolanjiokarsinomlar,

*Kolon kanseri,

*Gastrik kanserler,

-Akciğer kanserleri,

-Adenokarsinomlarda,

-Bazı benign durumlarda da yükseklik görülebilir;

*Kronik pankreatit,

*Kolanjit,

*Siroz

*Kolesistit,

*Safra taşları gibi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar