CA 72-4 Tümör Belirteçi (TAG 72, Kanser Antijen72-4)

Klinik kullanımı :

-Gastrointestinal sistem, meme ve over primer adenokarsinomlarının rekürrens ve tedavilerinin takibinde kullanılır.

Referans değerler

<6,9 U/mL

Yükseldiği durumlar

-Metastatik gastrik karsinomlarda yükselir.

-Bazı iyi huylu hastalıklarda da artabilir;

.karaciğer sirozu,

.pankreatit,

.pulmoner hastalıklar,

.romatoid hastalıklar,

.jinekolojik hastalıklar,

.gastrointestinal sistem hastalıkları vb.