CA 72-4 Tümör Belirteçi (TAG 72, Kanser Antijen72-4)

-->

Klinik kullanımı :

-Gastrointestinal sistem, meme ve over primer adenokarsinomlarının rekürrens ve tedavilerinin takibinde kullanılır.

Referans değerler

<6,9 U/mL

Yükseldiği durumlar

-Metastatik gastrik karsinomlarda yükselir.

-Bazı iyi huylu hastalıklarda da artabilir;

.,

.,

.,

.,

.,

. vb.

Bir önceki sağlık makalemiz Asetil Salisilik Asit (Salisilat) sizler için ayrıca Analjezik, anti-enflamatuar ve antipiretik hakkında bilgiler verilmektedir.