A

Altıncı Hastalık (Roseola infantum)

ALTINCI HASTALIK (ROSEOLA İNFANTUM)

Roseola infantum (6. hastalık) Altıncı Hastalık   Herpes virüs tip 6’nın neden olduğu, iyi huylu, yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe, deriden kabarık olmayan döküntü ile karakterize bir çocukluk çağı hastalığıdır. Hastalık solunum yolu salgılan ile bulaşır.   Yaş ve cinsiyet: Dört yaşına kadar çocukların hemen hemen tamamı hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır. En sık ilk ...

Devamını Oku »

Akne (Ergencelik )

Akne (Ergencelik )

Akne (Ergencelik ) Nedir? Kıl follikülleri ve yağ bezlerinin inflamatuar (iltihabi) hastalığı­dır. Yaş: Genellikle ergenlik döneminde başlar. Ancak anneden gelen hormonların etkisiy­le yeni doğan döneminde de görülebilir. Toplumda 12 ile 25 yaş arasındaki kişilerin %85’ini değişik şiddetlerde etkilemektedir. Cinsiyet: Her iki cinsiyette eşit oranda gö­rülür. Risk faktörleri: Bayanlarda polikistik over hastalığı (PCOD) (yumurtalıklarda çok sayıda kistle­rin olduğu bir hastalık) veya ...

Devamını Oku »

Atriyal Septal Defekt (ASD)

Atriyal Septal Defekt (ASD)

Atriyal Septal Defekt (ASD) Nedir? Atriyal septum defektleri Sekundum (fossa ovalis’de yerleşen) tipi : ASD bütün   doğuştan   kalp   hastalıklarının   %5-10 unu oluşturur. Kızlarda daha sıktır. Di­ğer doğuştan kalp  hastalıkları  ile  %30-50 oranında birlikte bulunur. Belirti ve bulgular: ASD’li çocuklar genel­likle   bulgu  vermezler,   süt   çocuklarında kalp yetmezliği görülebilir. Tanı:  Ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu ve anjiografi ile konur. Tedavi: 1. Tıbbi Tedavi: Kalp ...

Devamını Oku »

Ağrısız Doğum Nasıl Yapılır?

Ağrısız Doğum

Ağrısız Doğum (Doğumda Analjezi Ve Anestezi) Doğum ağrılarının anne tarafından hissedilmemesini sağla­mak analjezi (ağrı kesme) işlemleri ile olur. Analjezi uy­gun şekilde kullanıldığında ağrısız doğum­la; annenin ağrı korkusunun yenilmesi, do­ğum eylem süresinin kısaltılması, rahim ağ­zının rahat açılması, bebeğin doğum kana­lında kolay ve rahat ilerlemesinin sağlan­ması ve sezeryan şansının azaltılması müm­kün olur. Analjezi iki türlü uygulanır; Sistemik analjezi: Sentetik afyon (opium/opiad) tü­revlerinin ...

Devamını Oku »

Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete

Anksiyete (Bunaltı) Nedir? Bunaltı; yaygın, hoş ol­mayan, kaynağı belirsiz bir tehlike hissi ile kendini gösteren bir durumdur. Korkudan farkı bilinmeyen, karmaşık ve içten gelen bir tehdide verilen tepki olmasıdır. Yaş: Her yaşta ortaya çıkabilir, ancak anksiyetenin ana belirti olduğu psikiyatrik bo­zukluklar genç yaşlarda başlar. Cinsiyet:Tüm bunaltı bozukluklarının yay­gınlığı     kadınlarda (%30.5)    erkeklere göre daha yüksektir. Risk faktörleri: Genel olarak anksiyete has­talarının ...

Devamını Oku »