Hastalıklar

Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM)

Beslenme büyüme ve gelişmede kritik rol oynar. Yenidoğan döneminden başlayarak çocukluk çağındaki sağlıklı ve dengeli bir beslenme şekli hastalık gelişiminde de koruyucudur. Solunum yolu enfeksiyonları, ishal gibi enfeksiyon hastalıkları nedeniyle kaybedilen çocukların çoğunluğunda enfeksiyonun gelişmesi ve ağır seyretmesinin nedeni temelde beslenme bozukluğunun da olmasıdır.   Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına gore PEM, “herbirinin besindeki eksiklik dereceleri değişebilmekle birlikte gerek protein, ...

Devamını Oku »

Psöriatik Artrit

Psoriasis (sedef hastalığı) hastalığının seyri sırasında gelişen iltihabi eklem hastalığıdır. Sedef hastalarının %10-20 kadarında ortaya çıkmaktadır. Genellikle sedef hastalığı ortaya çıktıktan sonra görülse de % 15 kadar hastada önce eklem tutulumu daha sonra cilt bulguları ortaya çıkmaktadır. Yaş ve cinsiyet: Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta görülmektedir. Hastalık başlangıcı genellikle 30-50 yaşlar arasındadır. Risk faktörleri: Psoriasis ve psöriatik artritte (PSA-sedef artriti) ...

Devamını Oku »

Psödogut (Yalancı Gut) Hastalığı

Psödogut; kalsiyum pirofosfat kristalleri ile ilişkili eklem hastalığıdır. Yalancı gut ya da kondrokalsinozis olarak da adlandırılır. Yaş: Genellikle yaşlı bireylerde görülür. Cinsiyet: Kadın ve erkek cinsiyet arasında belirgin bir fark olmadığı söylense de bazı araştırmacılar kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade etmektedir. Risk faktörleri: Paratiroid ve tiroid bezi hastalıklarında, hemakromatozis, amiloidozis, hipomagnezemi ve hipofosfatazya gibi durumların seyrinde ortaya çıkabilir. Ailesel yatkınlık ...

Devamını Oku »

Prostatit

Prostatit; prostatta yangı (inflamatuar) hücrelerin varlığıdır Yaş: Enfeksiyöz prostatitler daha çok benign prostat hiperplazisinin (büyümesi) eşlik etmesi nedeniyle 45 yaş üstü erkeklerde daha sık görülürken; kronik abakteriyel prostatit (süreğen ve bakteri içermeyen prostatit) 20-74 yaş arası erişkin erkeklerde görülebilir. Risk Faktörleri: Bakteriyel prostatitte idrar yolu enfeksiyonu, sonda varlığı, prostat biyopsisi, fimozis (sünnet derisinde darlık), transüretral rezeksiyonlar (mesane ya da prostat ...

Devamını Oku »

Psikotik Bozukluklar

Bu bölümde şizofreni dışındaki birincil psikotik bozukluklar arasında yer alan şizoaffektif bozukluk, şizofreniform bozukluk, kısa psikotik bozukluk ve sanrılı bozukluğa yer verilecektir. Ancak psikotik belirtilerin diğer psikiyatrik (örneğin depresyon veya mani ataklarıyla seyreden duygudurum bozuklukları, kişilik bozuklukları, demans ve deliryum gibi bilişsel bozukluklar) ve tıbbi rahatsızlıklara (madde kullanımıyla veya enfeksiyonlar, nörolojik, metabolik/toksik ve diğer nedenlerle ilişkili) eşlik edebileceği akılda tutulmalıdır. ...

Devamını Oku »