Chlamydia (Klamidya) Antikorları IgG ve IgM

-->

Klinik kullanımı :

, küçük, hareketsiz intrasellüler enfeksiyon ajanıdır.

Bakterilere benzer ve enfeksiyonları antibiyoterapiye cevap verir.

Erişkinde antikor pozitifliği % 50-78 oranında değişir. Özellikle IgM

de çapraz reaksiyon sık gözlenir. Klamidyal enfeksiyonlar %25-35

oranında asemptomatiktir. İnkübasyon periyodu 10-20 gündür.

orta derecedir, bazen de yoktur.

Referans değerler

IgG: < 1/64

IgM: < 1/10


Bir önceki sağlık makalemiz C 1 Esteraz İnhibitörü (C 1 İnaktivatör) sizler için ayrıca anjioödem, herediter anjioödem ve Lenfoma hakkında bilgiler verilmektedir.