Chlamydia ( Klamidya ) Trachomatis Antijeni

-->

Klinik kullanımı :

Chlamydia trachomatis’in 15 serotipi bulunmaktadır. 8 serotipi

(D’den K’ya) kadınlarda üretral sendromlara, , pelvik

inflamatuar hastalıklara, , neden olurken,

erkeklerde , yenidoğanda ve konjunktivite

neden olmaktadır. Chlamydia trachomatis enfeksiyonlarının

tespitinde PCR yöntemi kültür veya serolojik testlere göre çok daha

hassastır.

Örnek toplama özellikleri

Numune alındıktan sonra soğuk ortamda saklanmalı ve en kısa

sürede yine soğuk ortamda labaratuvara ulaştırılmalıdır. Erkeklerde

örnek alımından önce en az 3 saat boyunca idrar yapılmamış

olmalıdır.

Referans değerler

Negatif

Bir önceki sağlık makalemiz Chlamydia (Klamidya) Antikorları IgG ve IgM sizler için ayrıca Dizüri, klamidya ve Klamidyal enfeksiyon hakkında bilgiler verilmektedir.