Çinko (Zn), (Eritrosit İçi)

-->

Klinik kullanımı :

Kan dolaşımındaki total çinkonun %75-88’i eritrositlerin içinde

bulunduğundan, vücudun orta vadedeki çinko düzeyinin

değerlendirilmesi amacıyla eritrosit içi konsantrasyonunun

değerlendirilmesi tercih edilebilir. Orak hücreli anemide eritrosit içi

çinko düzeyi düşük bulunur.

Referans değerler

1000 – 2000 μg/dL

Bir önceki sağlık makalemiz Çinko (Zn), (Serum) sizler için ayrıca Akrodermatitis enteropatika, Akut enfeksiyonlar ve AMI (Akut myokard infarktüsü) hakkında bilgiler verilmektedir.