Çinko (Zn), (Saç)

Klinik kullanımı :

Vücudun uzun vadedeki çinko düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla

saç konsantrasyonunun değerlendirilmesi tercih edilebilir.

Referans değerler

100 – 280 μg/g. Saç