Çinko (Zn), (Serum)

-->

Klinik kullanımı :

Çinko eksikliğini saptamak için kullanılır. Çinko esansiyel bir

elementtir. Karbonik anhidraz, Alkalen fosfataz, RNA ve DNA

polimeraz, alkol dehidrogenaz enzimleri için kritik bir kofaktördür.

Peptidazlar, kinazlar ve fosforilazlar çinko eksikliğinden en fazla

etkilenirler. Çinko, büyüme, puberte ve yara iyileşmesinde önemli

role sahiptir.

Örnek toplama özellikleri

Test tüpü daha önce hiç kullanılmamış olmalı. 10 saatlik sabah açlığı

gerekmektedir. Kan çinko düzeyinin sirkadiyen ritmi vardır. Sabah

09:00 ve akşam 18:00’de pik yapar. Yemeklerden sonra ise çinko

düzeyi düşer.

Referans değerler

50 – 120 μg/dL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,153=μmol/L

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-AMI,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-,

-Anemilerde.

Bir önceki sağlık makalemiz Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM sizler için ayrıca artralji, Ateş ve lökopeni hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:çinko referans aralığı