Civa (İdrar)

-->

Klinik kullanımı :

Civa toksisitesini () saptamada kullanılır.

Referans değerler

24 saatlik idrar: < 10 μg/ örnek (normal),

> 50 μg/ örnek (toksik doz).

Bir önceki sağlık makalemiz Civa (Hg), (Tam Kan) sizler için ayrıca civa zehirlenmesi hakkında bilgiler verilmektedir.