Clostridial Toksin Tayini (Clostridium Difficile Toksin A, Pseudomembranöz Kolit)

Klinik kullanımı :

C.difficile, geniş spektrumlu antibiyotik alan (Klindamisin, ampisilin

ve sefalosporinler) hastaların barsaklarında görülen bakteriyel

enfeksiyondur. Antibiyotikler tarafından normal flora baskılanır,

C.difficile’nin artışına neden olur. C.difficile, antibiyotikle ilişkili ishal

ve pseudomembranöz kolit vakalarının hemen hemen tümünden

sorumlu bakteriyel patojendir. C.difficile, toksin A ve B olarak

isimlendirilen iki toksini aynı anda üretir. Sonuçta, kolon epitelinin

nekrozuna neden olur. Toksin A sıvı kaybı, mukozal hasar ve

intestinal enflamasyonlardan sorumludur. İn vitro koşullarda toksin

B çok daha potenttir. Toksin A’nın gaitada saptanması enterik

hastalığın C. Difficile ile ilişkili olduğunu gösterir.