Clostridial Toksin Tayini (Clostridium Difficile Toksin A, Pseudomembranöz Kolit)

-->

Klinik kullanımı :

, alan (,

ve ) hastaların barsaklarında görülen bakteriyel

enfeksiyondur. Antibiyotikler tarafından normal flora baskılanır,

C.difficile’nin artışına neden olur. C.difficile, antibiyotikle ilişkili ishal

ve vakalarının hemen hemen tümünden

sorumlu bakteriyel patojendir. C.difficile, toksin A ve B olarak

isimlendirilen iki toksini aynı anda üretir. Sonuçta, kolon epitelinin

nekrozuna neden olur. Toksin A sıvı kaybı, mukozal hasar ve

intestinal enflamasyonlardan sorumludur. İn vitro koşullarda toksin

B çok daha potenttir. Toksin A’nın gaitada saptanması enterik

hastalığın C. Difficile ile ilişkili olduğunu gösterir.

Bir önceki sağlık makalemiz Civa (İdrar) sizler için ayrıca civa zehirlenmesi hakkında bilgiler verilmektedir.