Çoğul Gebelik Ne Zaman Anlaşılır?

-->

Nedir?

Çoğul gebelik birden fazla ile olan gebeliktir.

Risk faktörleri: Son yıllarda çoğul gebelik­lerin oranı yardımcı üreme tekniklerinin kullanılması ile orantılı olarak dünya çapın­da belirgin bir şekilde artmıştır. Monozigotik (tek yumurta) ikizlerin oranı hemen tüm toplumlarda aynı olup yaş, cin­siyet ve önceki gebeliklerden etkilenmez. Çift yumurta (dizigotik) ikizlerinin ise yaş, ırk ve ağırlık gibi faktörlerle ilişkili olduğu bilinmektedir. (Afrikalı Amerikalılarda, aile hikayesi olanlarda, 37 yaş civarında, uzun ve iri kadınlarda daha sık görülür).

Belirti ve bulgular:

Bu gebelerde gebeli­ğin başından itibaren bulantı ve kusma da­ha fazla görülür. Annede kansızlık (anemi) bulgula­rı olabilir. Toplam kan hacmi ve kalp debi­si daha fazla artar. Fundus (karnın tepesi) yüksekliği 20-30 hafta arasında tekiz gebe­liklere göre 5 cm daha fazla olur.

Tanı:

ile çoğul gebelik tanısı kolayca konulabilir. Ayrıca anne karnın­da birden fazla kalp sesi duyulması, fundus yüksekliğinin normalden daha fazla olması, elle muayenede karın üzerinden birden fazla kafanın hissedilmesi de çoğul gebeliği işaret eder.

; kabaca su kesesi ve zarların ortak olup olmama durumudur.

Çoğul gebeliklerde koryonisitenin de belirlenmesi önemlidir. Bu da ultrasonografi ile mümkün olmaktadır. Koryonisitenin önemi gebeliğin ileriki dönemlerindeki risklerle yakından ilişkili olmasıdır. Koryonisite varlığında Doppler Ultrason ile kan akımına bakılır.

Tedavi:

yakından takip edilmelidir. ve takviyesi gere­kir. Genellikle gebeliğin ilerleyen dönem­lerinde hastanede yatırılıp izlenmeleri ge­rekir. Oluşabilecek komplikasyonlar (er­ken doğum tehdidi, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi) ayıca tedavi edilmelidir.

Seyir:

Çoğul gebeliklerde erken doğum (prematüre doğum) normal gebeliklere göre daha fazla görülür.

Er­ken doğum, bebeklerin hayatını tehdit ede­bileceği gibi, ileri yaşlarda da bazı riskler yaratabilir. Ayrıca çoğul gebeliklerde bir­çok istenmeyen durum daha sık olarak göz­lenmektedir. denen özel bir hastalıkta ise bebek­lerin kanı arasında alışveriş olmakta ve be­beklerin ölümüne neden olabilmektedir.

İkiz gebelikte eğer iki bebek de başları ön­de geliyor ise normal vajinal doğum yaptı­rılabilir, aksi durumlarda ve daha fazla sayı­da bebek varsa doğum önerilir.

Bir önceki sağlık makalemiz Check Up (Çekap) sizler için ayrıca çekap merkezi, çekap nasıl yapılır ve çekap nedir hakkında bilgiler verilmektedir.