Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM

-->

Klinik kullanımı :

CMV, Herpes simpleks, Ebstein barr, Varicella zoster virüs

ailesindendir. Enfeksiyon genellikle fetusta, erken çocukluk

döneminde, genç yetişkinlerde görülür. Bazı populasyonlarda artmış

risk vardır. Erkek homoseksüeller, transplant hastaları, AIDS

hastalarında özellikle CMV, cinsel temasla, transplasental yolla,

damlacık enfeksiyonuyla, idrar ve servikal sekresyonlarla, kan

ürünleriyle, bağışlanan dokularla geçebilir. Klinik bulgu veren

enfeksiyonlar en sık olarak immünosupresif tedavi almakta olan

renal transplantasyonlularda görülür. , , ve

gibi bulgularla ortaya çıkar. CMV IgG antikoru

enfeksiyondan yaklaşık bir yıl sonra oluşur.

Bir önceki sağlık makalemiz C-Reaktif Protein (CRP; hs-CRP) sizler için ayrıca Akut Myokard Enfarktüsü, Akut romatizmal ateş ve Artrit hakkında bilgiler verilmektedir.