D-Dimer (Fibrin Yıkım Ürünleri)

-->

Klinik kullanımı :

D-Dimer testi trombin ve plasmin aktivitesini değerlendirir.

sırasında oluşan fibrin yıkım ürünüdür. Dissemine

intravasküler koagulasyon (DIC) varlığında yüksek seviyelerde tespit

edilir. , gibi durumlarda da

artabilir. Yüksek D-dimer seviyeleri postoperatif dönemdeki

hastalarda da dikkati çeker. D-dimer derin ven trombozunun (DVT)

tedavisinin takibinde ve rekürrens riskini göstermede kullanılabilir.

Ayrıca over karsinomları ve böbrek hastalarında fibrin yıkımının

saptanmasında ve derin ven trombozu veya akut myokard

enfarktüsünde uygulanan tedavinin takibinde kullanılabilir.

Örnek toplama özellikleri

Örnek alındıktan sonra dondurulacak ise plazma ayrılmalı ve 30

dakika içerisinde dondurma işlemi yapılmalıdır.

Referans değerler

< 278 ng/mL

Yükseldiği durumlar

-Fibrinolizis,

-Trombolitik veya doku plazminojen aktivatör ile fibrinolitik tedavisi

esnasında,

-Derin ven trombozu,

-Pulmoner embolizm,

-,

-,

-Sickle cell anemisindeki ,

-,

-Malignansi,

-Cerrahi.

Bir önceki sağlık makalemiz Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti–GAD; GAD 65) sizler için ayrıca Diabet, IDDM ve Insulin Alerjisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*