Demir Bağlama Kapasitesi (Total), (TDBK)

-->

Klinik kullanımı :

Total demir bağlama kapasitesi (TDBK); mobil demire bağlanabilen,

tüm proteinlerin bir ölçümüdür. Transferin bu proteinler içinde en

fazla miktarda olanıdır. Böylece TDBK, transferrinin indirekt

ölçümüdür. Ferritin TDBK içine dahil edilmez. Çünkü o sadece depo

demirini bağlar. TDBK, demir eksikliği olanların %70’inde artış

gösterir. Transferrin negatif akut faz reaktanıdır.

Transferrin saturasyonu (TS) (%)

TS = Serum demir seviyesi x100

TDBK

Normal değer: TS= %20-50

TS: < %15 ,

TS: > %50 Hemolitik, Sideroblastik, Megaloblastik anemiler.

Örnek toplama özellikleri

Hasta en az 10 saatlik açlık sonrasında kan vermelidir. 1 saat içinde

serum ayrılmalıdır. Hemolizli, sarılıklı, lipemik serumlarla çalışılmaz.

Referans değerler:

Erkek: 225-480 μg/dL

Kadın: 215-480 μg/dL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,179=μmol/L

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar TDBK arttırırlar: Floridler ve oral kontaseptifler.

-İlaçlar TDBK azaltırlar: ACTH ve kloramfenikol.

Yükseldiği durumlar

-Oral kontraseptifler,

-Gebeliğin son döneminde

-Demir eksikliği anemisi,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-,

-,

-Maligniteler,

-,

-,

-,

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Demir (Fe) sizler için ayrıca Akut demir zehirlenmeleri, Akut hepatitler ve Akut lösemi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:tdbk değeri,tdbk yüksekliği