Diabetes İnsipidius Nedir?

-->

İnsipidius (Şekersiz Şeker Hastalığı)

Diabetes insipidus, id­rarın böbreklerde konsantre edilememesi sonucunda oluşan aşırı miktarda idrar yap­ma ve su içme durumudur. Her yaşta ve her iki cinsiyette de eşit olarak nadir görü­len bir hastalıktır. Diabetes însipiduslu has­talarda, antidiüretik hormon yapımı veya etkisi azalmıştır. Antidiüretik hormon; bey­nin hipotalamus bölgesinde yapılan ve hipofiz bezinin arka bölümünde depolanıp, salgılanan bir hormondur. , arjinin vasopressin (vazopresin) olarak da İsimlendirilmektedir. İdrarın böbreklerde kon­santre edilmesini sağlayan antidiüretik hor­monun eksikliğinde hastalarda çok fazla İd­rar yapma ve çok fazla su içme durumu ge­lişir. Diabetes insipiduslu hastalar 4 ile 20 litre arasında idrar yapabilir ve aynı miktar­da su içebilirler. Hastalann kan şekeri dü­zeyleri normaldir. Oysaki diyabet hastalığında (şeker hastalığında) kan şekeri düzeyleri yüksektir. Diabetes insipiduslu hastaların büyük çoğunluğunda hipofiz bezin­den antidiüretik hormon salgılanması ye­tersiz düzeydedir. Bu durum ” olarak isimlendirilir. Hipofiz bezi ve hipotalamus hastalıkları santral diabetes insipidus’a neden olurlar. Diabetes insipidusun daha nadir görülen diğer for­munda ise, hipofiz bezinden antidiüretik hormon salgılanması normal olmasına rağ­men antidiüretik hormon böbrekler üze­rinde etki gösteremez. Bu durum ise “nefrojenik diabetes insipidus” olarak isimlen­dirilmektedir. Bazı genetik hastalıklar ve böbrek hastalıkları nefrojenik diabetes insi-neden olabilir. Lityum ve amfoterisin B gibi ilaçlarda gelişimine yol açar.

Santral diabetes insipidusta “” tedavisi uygu­lanır. Desmopressin, burun spreyi ve tablet şeklinde  bulunmaktadır.

Bir önceki sağlık makalemiz Deri Kanserleri Belirtileri sizler için ayrıca Bazal Hücreli Deri Kanseri, deri kanseri ve deri kanseri belirtileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*