Diazepam

-->

Klinik kullanımı :

Hemen geleneksel antikonvülzan tedaviye cevap vermeyen ani

gelişen konvulsif epileptik atakların tedavisinde kullanılır.

(=Valium®) bir prototiptir ve yaygın olarak

antianksiyete, hipnotik ve kas gevşetici ajan olarak kullanılır.

Referans değerler

Tedavi Dozları

Diazepam : 0.2-0.8 μg/ml

Nordiazepam : 0.2-0.8 μg/ml

Her İkisi Toplam : 0.4-1.8 μg/ml

Toksik Doz :

Her İkisi Toplam : ≥ 5.0 μg/ml

Bir önceki sağlık makalemiz 11-Deoksikortizol (Compound S) sizler için ayrıca ACTH düzeylerinin arttığı durumlar, Adrenal karsinomlar ve Adrenokortikal hiperplazi hakkında bilgiler verilmektedir.