Digoksin

Klinik Kullanımı :

Konjestif kalp yetmezliği ve çeşitli kardiyak ritim bozukluklarının

tedavisinde kullanılır. Kardiyak output’u arttırır, venöz basıncı, kan

hacmini ve ventriküler atım hızını azaltır. Başlıca idrar yoluyla atılır.

Referans değerler

Tedavi dozu : 0.60-2.00 ng/ml

Toksik doz : > 2.50 ng/ml

Panik değer : >3 ng/ml

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar