Dopamin

Klinik kullanımı :

Olası Feokromastoma’yı epizodik hipertansif semptomlara sahip

hastalıklardan (örnek: nörolojik, psikolojik, kardiyak ve endokrin

bozukluklar) ayırmada kullanılır.

Referans değerler

< 1 yaş: 0- 85 μg/gün

1 yaş: 10- 140 μg/gün

2-3 yaş: 40- 260 μg/gün

4 yaş: 65- 400 μg/gün

Yükseldiği durumlar

-Nöroblastoma,

-Ganglionöroblastoma,

-Ganglionöroma,

-Paraganglioma,

-AMI,

-Stres, egzersiz, ayakta durma,

-Hipotiroidizm,

-Diabetik ketoasidoz.

Azaldığı durumlar

Otonom nöropatilerde plazma katekolamin düzeyi düşer.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar