Düğme İliği Deformitesi Tedavisi

Boutonniere (Düğme İliği) Deformitesi:

Parmağı açan kirişin parmağın orta eklemi düzeyinde yırtılması ve parmağın alt yüzüne doğru kayması so­nucunda oluşur. Bu eklemde kıvrıklık olu­şurken, bunun ilerisindeki en son eklemde tam tersi yukarı dönüklük meydana gelir ve parmak hareketi aksar. Bu ak­sama diğer parmakların hareketini de en­geller. Tedavisinde yırtık onarılmalı ve kiriş tekrar eski pozisyonuna getirilmelidir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar