Ebstein-Barr Virüs Viral Kapsid Antijen Antikoru (VCA) (EBV VCA IgM ve IgG)

Klinik kullanımı :

EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Primer enfeksiyon çocukluk

döneminde genelde asemptomatik geçerken erişkinlerde Enfeksiyoz

Mononükleozis tablosuna neden olur. Ayrıca EBV enfeksiyonu ile

Burkitt Lenfoma ve nazofarenks karsinomları arasında bir bağlantı

da vardır. EBV ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra VCA IgM ve IgG

pozitifleşir. Zamanla IgM negatifleşirken IgG hayat boyu pozitif kalır.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar