El Yıkama

-->

:

Sağlık sorunlarını çözebilmek için kişisel ve çevresel önlemler alınmalı­dır. Alınması gereken kişisel önlemler ara­sında;

tuvalete gittikten sonra ,

el – yüz temizliği,

düzenli banyo yapılması,

yemek hazırlamadan önce, sofraya oturma­dan önce ve sonra el temizliği,

tırnak te­mizliği,

ağız ve diş bakımı,

ayak temizliği,

ve temizliği,

temiz giyecek ve çamaşır kullanılması,

kendine ait çamaşır, havlu, ayakkabı ve terliğin kullanılması yer almaktadır.

Bu süreçte kullanılacak en önemli araçlar da sabun ve akan su kayna­ğı kullanılmasıdır. Ellerin doğru ve yeterli sürede yıkanması pek çok hastalığın önlen­mesinde anahtar rol oynamaktadır.

?

1. El yıkama sabun, deterjan veya dezenfek­tan kullanılarak yapılmalıdır. Sadece su kullanmak yeterli temizlik sağ­layamazsınız.

2. El yıkamada ılık su kullanılmalıdır. Sıcak su elleri tahriş eder ve mikroorganizma girişine zemin hazırlar.

3. El yıkanırken tüm takıların çıkartılması uygundur.

4. Sabunun kuru tutulması önemlidir. Sa­bun kabının drenaj sağlayacak biçimde olması gerekir. Uygun koşulda kullanıl­mayan sabunlarda da patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmaların ürediği unutulmamalıdır. Likit sabun kullanılı­yorsa sabun kapları tam olarak boşaldı­ğında temizlenip kurulandıktan sonra ye­niden doldurulmalıdır. Bu önerilere uyulmadığı takdirde buralarda üreyen mikroorganizmalar enfeksiyon bulaşma­sına neden olur.

5. Etkili bir el yıkama işlemi 30 saniye ile 1 dakikalık sürede gerçekleştirilir.

6. Eller sabun veya deterjanla bileklere ka­dar köpürtülmelidir.

7. Sabunun suyun altına tutularak köpük­lerden temizlenmesi sağlanmalıdır. Kö­pük, sabunda mikroorganizma yerleşimi­ni kolaylaştırabilir.

8. Tüm yıkama işlemi boyunca eller dirsek­lerden aşağıda tutulmalıdır. Böylece kirli suların parmak uçlarından lavaboya di­rek akışı sağlanmış olur.

9. Eller yıkandıktan sonra mutlaka durulan­malı ve iyice kurulanmalıdır. Çünkü eller ıslak veya nemli kalırsa bakteri bulaşma­sı kolaylaşır.

10. Yıkama sonrası parmak araları ve avuç içleri iyice kurulanmalıdır. El kurulama­da doğru seçenek kağıt havlu kullanılma­sıdır. Kumaş havlular nemli kalabildiğin­den hastalığa neden olan mikroplardan arınmayabilirler. Sıcak hava püskürten kurutma sistemleri de yeterince kurula­ma yapamaması, gürültülü olması ve alet içinde dolaşan havanın mikropları tekrar yıkanmış ellere yerleşebilmesine neden olması yüzünden önerilmemektedir. Ka­ğıt havlu ile el kurulamanın ortalama sü­resi 7-9 saniye olmalıdır.

Kağıt havlu ku­rulamanın yanında mekanik temizliği de sürdürür.

Sonuç olarak el yıkama becerisinin aslında çocukluk çağında kazanılması gereken bir alışkanlık olduğu vurgulanmalıdır. Bu nok­tada anne babaların, öğretmenlerin çocuk­lar için doğru rol modelleri olması çok önemlidir. Çocuklar sosyal yaşantılarında bu kişileri model alarak öğrenirler. Anne babalar ve öğretmenler çocukların doğru davranışları kazanmaları için özen göster­melidirler.

Bir önceki sağlık makalemiz Egzersiz sizler için ayrıca diyabetes mellitus, egzersiz ve egzersiz hareketleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*