Endomysial Antikor (EMA)

Klinik kullanımı :

Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis tanısında kullanılır. IgA

yapısındadır. Tedaviden yaklaşık 6-12 ay sonra düşer. Gluten içeren

diyete tekrar başlanırsa 2-3 ay sonra EMA’da da pozitifleşme

gözlenir. Çölyak hastalığı için tarama testinin Antigliadin Antikor ile

yapılmasını takiben Endomysial Antikor testi hastalığın onaylanması

için yapılmalıdır. EMA’nın çok spesifik oluşu hastalığın tanısını

kesinleştirmek için multıple ince barsak biyopsilerine gerek

duyurmaz. Bu durum özellikle çocuk populasyonu için avantajdır.

Eğer hasta glutensiz diyete çok katı olarak uyarsa EMA Ig A’nın

titresi 6-12 ayda düşüş gösterir.

Referans değerler

Negatif

Anormal durumlar

-Çölyak hastalığı,

-Non-tropikal sprue,

-Dermatitis Herpetiformis.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar