Eozinofil Katyonik Protein [ECP; Eozinofil Major Basic Protein (MBP)]

Klinik kullanımı :

Doku biyopsilerinde eozinofilleri göstermek ve eozinofil

degranulasyonunun saptanmasında kullanılır. Normalde eozinofiller

dokularda degranüle olmazlar. Hücre dışında eozinofilik katyonik

protein görülmez. Hastalık durumunda eozinofiller toksik granül

proteinlerini dokulara boşaltır ve patolojik durumlara neden olur.

Serum ECP düzeyi astım atağının derecesi hakkında fikir verir.

Ayrıca tedavi takibinde de kullanılabilir.

Degranülasyon görüldüğü durumlar;

-Bronşial astma,

-Kronik ürtiker,

-Büllöz Pemfigoid,

-Atopik dermatit,

-Eozinofilik gastroenterit,

-Eozinofilik- myalji sendromu,

-Eozinofilik endomyokardiyal hastalık,

-Eozinofilik pnömoni,

-Hodgkin hastalığı ve ilişkili lenfomalar,

-Bronşial astma ile ilişkili Allerjik solunum hastalıkları,

-Vernal keratokonjuktivit,

-Helmintlerle ilişkili hastalıklar,

-Orbital pseudotümör.

Örnek toplama özellikleri

Kan örneği vakumlu bir tüpe alınıp, birkaç kez altüst edildikten

sonra 60-120 dakika 20°-24° C bekletilmelidir. Daha sonra 1000-

1300 xg santrifüj edilerek serum ayrılmalı ve temiz tüpe aktarılarak

gönderilmelidir.

Referans değerler

1-15 yaş: <20 μg/L

>15 yaş: <16 μg/L

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar