Epinefrin [Katekolamin Fraksiyonu (Epinefrin, Norepinefrin ve Dopamin), Plazma]

-->

Klinik kullanımı :

veya tanısında genellikle ilk seçilen

analiz olmaz çünkü bu tümörlerin katekolamin sekresyonları

episodik durumlar gösterirler ayrıca hasta ve örnek hazırlanması

yukarıda belirtildiği gibi zor ve sıkıcıdır. Bu yüzden idrar tarama testi

(idrar serbest katekolaminleri, metanefrinler ve VMA) genellikle ilk

istenen testlerdir. Plasma katekolaminleri episodik hipertansiyon

ataklarında daha az hassastır.

Referans değerler

Norepinefrin : 70-750 ng/L

Epinefrin : 0-110 ng/L

Dopamin : < 30 ng/L

Örnek toplama özellikleri

Örnek alımından 1 hafta önce hasta tüm ilaçlarını bırakmalıdır.

İlaçlar (Alfa-Metildopa [ALDOMET], Isoproterenol, Labetolol,

Mandelamine, Metoklopramid, Asetaminofen [sadece yüksek

konsantrasyonlar], Simetidin ve katekolamin içeren ilaçlar, MAO

inhibitörleri, diüretikler ve vazodilatatörler)

1. Örnek almadan en az 4 saat önce hasta sigara içimini

kahve veya çay içimini kesmelidir.

2. İntravenöz katater koyulmalı ve sessiz bir odada 30

dakika yatar vaziyette olduğundan emin olunmalıdır.

3. 30 dakika sonunda daha önceden soğutulmuş yeşil

kapaklı heparinli kan tüpüne kan alınmalı.

4. Kan alımından sonra, 30 dakika içinde 4 °C soğutuculu

santrifüjde plazma elde edilir.

5. Plazma plastik tüpe aktarılır ve hemen -70 °C’de

dondurulur.

6.Örnek kuru buzda gönderilir.

Bir önceki sağlık makalemiz Eozinofil Sayısı sizler için ayrıca Allerjik hastalıklar, Bakteriyel enfeksiyonlar ve barsak paraziti hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*