Eritropoetin (EPO)

-->

Klinik kullanımı :

Böbrek tarafından üretilen bir hormondur. Azalmış oksijene cevap

olarak EPO seviyesi artar. EPO, kemik iliğini RBC yapımı için uyarır

ve artışına neden olur. Birçok anemi tipinde normalden yüksektir.

Halbuki kronik renal yetmezlikte normal seviyelerde olabilir.

Anormal yüksek seviyeler renal neoplazilerde, benign renal

tümörlerde, polikistik böbrek hastalığında, renal kist ve

hidronefrozda görülebilir. EPO AZT alan AIDS’li hastalarda

kullanılabilir. Serum EPO seviyesi < 500 mU/L olan HIV (+)

hastalarda ekzojen EPO takviyesi ile anemilerinde düzelme olabilir.

Halbuki > 500 mU/L olan HIV (+) hastalarda tedaviye yanıt

alınamayabilir.

Yükseldiği durumlar

-Demir eksikliği anemisi,

-Megaloblastik anemi,

-Hemolitik anemi,

-Sekonder polisitemi,

-Myelodisplazi,

-Eritropoetin üreten tümörler,

-Kemoterapi,

-Gebelik,

-AIDS,

-Feokramostoma,

-Renal cell karsinom,

-Adrenal karsinom.

Azaldığı durumlar

-Polistemia vera,

-Böbrek yetmezliği.

Örnek toplama özellikleri

Diurnal ritmi vardır ve sabah en yüksek seviyelerde bulunur.

Referans değerler

9 – 30 mU/mL

İnterfere edici durumlar

-Gebelik EPO seviyelerinin artmasına neden olur.

-Transfüzyon kanlarının kullanımı EPO seviyelerini azaltır.

-İlaçlar EPO seviyelerini artırır. Steroidler, doğum kontrol hapları ve ACTH.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*