Faktör VII (Prokonvertin, Stabil Faktör)

-->

Klinik kullanımı :

Faktör VII eksikliği, nadir görülen, otozomal resesif geçişli kalıtsal

bir hastalıktır. Etkilenen bireylerde PT uzamış, aPTT normaldir.

Klinik kanamanın şiddeti faktör VII aktivite düzeyi ile ilişkilidir.

Karaciğer yetersizliği ve K vitamin yetersizliğinin ayırıcı tanısında

kullanılır.

Hastanın hazırlanması

Risk değerlendirmesi yapılmaksızın kumadin türevi antikoagulan

kullanan hastalardan 2 hafta, Heparin tedavisinde ise 2 gün önce

tedavi kesilmelidir.

Referans değerler

Normal aktivitesinin %50-150 si

Yükseldiği durumlar

-Oral kontraseptif kullanan kadınların plazmaları 4OC’de tutulduğunda

faktör VII aktivitesinde 10 kat kadar artış gösterilebilir.

-Faktör VII aktivitesindeki artışlar myokard enfarktüsü (kalp krizi) riskini de

arttırır.

Azaldığı durumlar

-,

-Şiddetli ,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Etosüksimid (Petimitit) sizler için ayrıca Petit mal epilepsi ve sağra hastalığı hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*