Faktör VIII (Anti-Hemofilik Faktör)

-->

Klinik kullanımı :

Faktör VIII’in pıhtılaşma kabiliyetini ölçen testtir. Hemofili A’nın

tanısında kullanılır. Akut faz reaktanıdır. Von Willebrand hastalığı

faktör VIII’in sonradan kazanılmış bir eksikliğidir. Hemofili A 1/5000

sıklıkla görülür. Hemofili B ise (faktör IX eksikliği) 1/50000 sıklıkla

görülür.

Hastanın hazırlanması

Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra Heparin tedavisi testten 2

gün önce kesilmelidir.

Referans değerler

Normal aktivitesinin %50-150’si

Yükseldiği durumlar

-İnflamatuar durumlar,

-Travma/stres,

-Gebelik.

Azaldığı durumlar

-Kalıtımsal : .Hemofili A,

.Von Willebrand Hastalığı.

-Kazanılmış : .DIC,

.Faktör VIII otoantikorları (Otoimmün durumlar,

ilaçlar, geç gebelik, malignite, viral enfeksiyon).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*