Faktör X (Stuart Faktör; Otoprotrombin C; Otoprotrombin III)

Klinik kullanımı :

Kalıtsal faktör X eksikliği olan hastalarda PT ve aPTT uzamış, TT ise

normaldir. Otozomal resesif geçiş gösterir. Akkiz faktör X eksikliği

ise primer amiloidozis ile ilişkilidir.

Örnek saklama

Soğuk ortamda gönderilmelidir

Örnek toplama özellikleri

Kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda iki hafta, heparin

tedavisinde ise iki gün önce tedavi kesilmelidir.

Referans değerler

Normal aktivitenin % 50-150’si

Azaldığı durumlar

-Konjenital eksikliği,

-Karaciğer hastalığı,

-Warfarin kullanımı,

-Vitamin K eksikliği.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar