Fenilalanin

Klinik kullanımı :

Fenilketonüri (PKU) hastalarında diyetin etkinliğinin takibinde

kullanılır. PKU testi yenidoğan 6 hafta olduktan sonra yapılmalıdır.

Eğer yeni doğan iyi beslenemiyorsa ve 5 libreden azsa bu test

yapılmamalıdır veya sonuç değersizdir.

Örnek toplama özellikleri

Hasta aç olmalıdır.

Referans değerler

<31 gün :38-137 mikromol/L

<25 ay :31-75 mikromol/L

<19 yıl :26-91 mikromol/L

19 yıl :35-85 mikromol/L

Yetişkin ≤ 2mg/dl veya ≤121 mikromol/L

Olası kritik değerler : ≥ 4mg/dl

İnterfere edici faktörler

-Premature bebekler karaciğer enzimleri geç geliştiğinden yanlış

pozitif sonuçlar verebilir.

-Ketonüri idrar renk reaksiyonunu değiştirebilir.

-24 saatten önce test edilen bebekler yanlış negatif sonuç verebilir.

-Beslenme problemleri (örn. kusma) yanlış negatif sonuç verebilir.

-İlaçlar, tarama sonuçlarını değiştirebilir. (Antibiyotikler, aspirin ve

salisilatlar)

Yükseldiği durumlar

-Hiperfenilalaninemi,

-Düşük doğum ağırlıklı bebekler,

-Sepsis,

-Galaktozemi,

-Ağır yanıklar,

-Yenidoğanın geçici tirozinemisi ve hiperfenilalaninemisi,

-Viral hepatitler,

-Hepatik ensefalopatiler.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar