Ferritin

Klinik kullanımı :

Serum ferritini vücuttaki mevcut demir depolarının iyi bir

göstergesidir. Normal bir kişide, 1 ng/ml serum ferritini 8 mg

depolanmış demiri gösterir. Mikrositik anemi, demir depo

hastalıkları, demir metabolizma hastalıkları değerlendirilmesinde

kullanılır. Kronik hastalık anemisi ve demir eksikliği anemisi ayırıcı

tanısında kullanılır. 10 ng/100 ml’den düşük ferritin seviyesi demir

eksikliği anemisi tanısı için uygundur. Ferritin aynı zamanda “akut

faz” reaktan proteinidir. Yüksek durumları demir depolarını

göstermez, akut inflamatuar hastalıklar, metastatik kanser veya

lenfomalar gibi maligniteleri gösterir.

Referans değerler:

Erkek : 12 – 300 ng/mL, veya 12-300 mcg/L

Kadın : 13 – 150 ng/mL veya 10-150 mcg/L

Çocuklar:

Yenidoğan: 25-200 ng/ml,

1 aylık: 200-600 ng/ml,

2-5 ay: 50-200 ng/ml,

6ay -15 yıl: 7-142 ng/ml

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=μg/L

İnterfere edici durumlar

-Son alınan transfuzyonlar ve son zamanlarda yenilen yüksek demir

içerikli yiyecekler ferritin seviyesinin yükselmesine neden olur.

-Radyoaktif madde alınımı, RIA ile test yapılırsa anormal seviyelere

neden olur.

-Hemolitik hastalıklar yapay olarak yüksek demir değeri ile ilişkilidir.

-Aşırı demir depo hastalıkları (örn. hemokromatozis, hemosiderozis)

yüksek ferritin seviyesi ile ilişkilidir.

-Mensture kadın azalmış ferritin seviyesine sahiptir.

-İlaçlardan demir preparatları, ferritin seviyesini artırırlar.

Yükseldiği durumlar

Hemokromatozis,

-Hemolitik anemi,

-İltihabi hastalıklar,

-Hemosiderozis,

-İleri evre kanserler,

-Megaloblastik anemi,

-Kollajen vasküler hastalıklar,

-Alkolik/iltihabi hepatosellüler hastalık,

-Kronik hastalıklar (lösemiler, siroz, kronik hepatit).

Azaldığı durumlar

Ciddi protein eksikliği,

-Demir eksikliği anemisi,

-Hemodiyaliz.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar