Fibrinojen (Faktör I)

-->

Klinik kullanımı :

Fibrinojen pıhtılaşma mekanizması için temel faktördür. Karaciger

tarafından yapılır, akut faz reaktan proteinidir. Düşük seviyedeki

fibrinojen DIC, primer fibrinoliz ve karaciğer hastalıkları ile ilişkilidir.

Yüksek fibrinojen tromboz için bir risk faktörüdür. Özellikle genç

erişkinlerde yüksek fibrinojen seviyeleri kardiyovasküler risk ve

stroke için prediktör faktördür. Düşük doz heparin ve ACE

inhibitörleri fibrinojen seviyelerini düşürür.

Referans değerler

Yetişkin: 200 – 400 mg/dL veya 2-4 g/L

Yenidoğan: 125-300 mg/dL

Olası kritik değerler : <100 mg/dL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,01=g/L

Yükseldiği durumlar

- (örn. ,

),

- (örn. ),

-,

-,

-,

-,

-,

-Stroke,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-Karaciger hastalığı (örn. hepatit, siroz),

-,

-, ,

-,

-,

-,

-Pankreatit,

-Ağır karaciğer yetmezliği,

-,

-Malnutrisyon,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Ferritin sizler için ayrıca akut inflamatuar hastalıklar, alkolik ve Ciddi protein eksikliği hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*