Gaitada Redüktan Madde

Klinik Kullanımı :

Çocuklarda karbonhidrat malabsorbsiyon taramasında kullanılır.

Ancak gaitada redüktan madde ile sükroz malabsorbsiyonu

saptanamaz.

Gaitanın pH’sı ve redüktan madde sonuçları birlikte

değerlendirilmelidir.

Referans değerler

Negatif

Gaitada Redüktan Madde ve Gaita pH’sının Birlikte

Değerlendirilmesi

a) pH < 5.5 ve redüktan madde (+) ise, karbonhidrat

malabsorbsiyonu düşünülmelidir ve gaitanın şeker

kromatografisi yapılmalıdır.

b) pH < 5.5 ve redüktan madde (-) ise, ikinci bir örnek istenerek

tekrar redüktan madde bakılmalıdır.

Gaita pH’sı tek başına güvenilir değildir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar