Gangliozid Antikorları (GM1, GM1b)

Klinik kullanımı :

GM1 ve GD1b gangliozid antiserumlarına karşı üreyen poliklonal

otoantikorlardır. Gangliozidler ve sfingolipidler nöral hücre

membranlarının önemli bileşiklerindendir. Motor nöron hastalıkları

ve motor nöropatilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

IgG monosialo GM1 : <1:500

IgM monosialo GM1 : <1:1,000

IgG asialo GM1 : <1:4,000

IgM asialo GM1 : <1:4,000

IgG disialo GD1b : <1:1,000

IgM disialo GD1b : <1:1,000

Yükseldiği durumlar

Yüksek titreler (>1:2,000) multifokal motor nöropatili hastalarda

bulunduğu halde, motor nöron hastalıklarında yüksek titreler

görülmez. Motor nöron hastalığında 1:250-1:2,000 gibi orta

derecedeki yükseklikler görülebilir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar