Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)

Klinik kullanımı :

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği hemolitik anemiye neden

olur. Bu cinsiyet bağımlı genetik defekt dünya çapında %2-3

oranında görülür. Bu durum G6PDH’ın eritrositlerde eksik olması

fakat lökosit ve trombositlerde normal olması ile karakterizedir. Bu

kişilerde bir takım ilaçlarla, ciddi enfeksiyonlarla ve stresle hemoliz

gelişir. Bazı ciddi G6PDH eksikliklerinde bu enzim eritrositlerde

olduğu gibi lökositlerde de eksiktir. Bu ağır form genelde Amerikan

yerlilerinde ve Asya’da görülür.

Referans değerler

4,6 – 13,5 U / gr Hb

SI ünite dönüşüm katsayısı

0,0645=mU/mol Hb

Yükseldiği durumlar

-Pernisiyöz anemi,

-Megaloblastik Anemi,

-Kronik Kan Kaybı,

-Myokardiyal Enfarktüs,

-Hepatik Koma,

-Hipertiroidizm.

Azaldığı durumlar

-G-6-PD Eksikliği,

-Hemolitik Anemi,

-Nadir Nonsferositik Anemiler.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar