Growth Hormon (Büyüme Hormonu) (GH)

-->

Klinik kullanımı :

Bu test yetişkinlerdeki, kısa boyluluk, gecikmiş seksüel maturasyon

veya diğer büyüme eksikliklerinin tanısında kullanılır. Hipofiz

fonksiyon testidir. Hipotalamik bozuklukların, hipopituitarizm,

, neoplastik dokularca üretilen ektopik GH üretiminin

tanısında kullanılır. Ancak GH salınımdaki değişimler, insülin like

growth factor (ILGF-I) veya somatomedin C taramalarının plazma

growth hormon konsantasyonunu daha doğru yansıttığını

göstermektedir. Çünkü bu proteinler zamana bağlı değişim

göstermezler ve toklukta değişmezler.

Örnek toplama özelikleri

Serum, heparinli plazma veya EDTA’lı plazma ayrıldıktan 4 saat

içinde dondurulmalıdır.

Referans değerler

Erkek : <5 ng/mL veya <5 mcg/L

Kadın : <10 ng/mL veya <10 mcg/L

Çocuk: 0-10 ng/mL veya 0-10 mcg/L

Yenidoğan: 10-40 ng/mL veya 10-40 mcg/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=μg/L

İnterfere edici faktörler

-Random ölçümler GH eksikliğini göstermezler çünkü hormon

sekresyonu episodiktir.

-Radyoaktif scan sonuçları etkileyebilir.

-GH salınımı , egzersiz ve düşük glukoz seviyesi ile artar.

-Artıran ilaçlar: amfetaminler, arginin, dopamin, östrojenler,

glukagon, histamin, insülin, levodopa, metildopa ve nikotinik asit

-Azaltan ilaçlar: kortikosteroidler ve fenotiyazinler

Yükseldiği durumlar

-, Akromegali,

-,

-,

-Stres, ,

-,

-Açlık,

-,

-Egzersiz.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) sizler için ayrıca bakla alerjisi, G 6 PD Eksikliği ve Hemolitik anemi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:büyüme hormonu referans değerleri,büyüme hormonu değerleri kaç olmalı,growth hormon normal değer,growth hormonu tahlil sonuç,hormon sonuç büyüme hormonu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*