Gruber-Widal Testi (Salmonella Aglutininleri, Tifoid Aglutininler)

Klinik kullanımı :

Salmonella türü bakteriler gram negatif bakterilerdir. Flagellar H

(Hauch) antijenleri somatik hücre duvarında yer alan O (ohne

hauch) antijenleri bulunur. Tifo ve paratifo enfeksiyonlarında O

aglutininleri 8. günden, H aglutininleri ise 10-12. günden sonra

tespit edilebilir düzeye ulaşır. Akut hastalık tanısı için 10-15 gün ara

ile alınan kan örneklerinde titre artışı gözlenmelidir. Tek başına H

aşılamayı, O ise hastalığı işaret eder. Erken dönemde tedaviye

başlanan vakalarda pozitiflik görülmeyebilir. Tek başına tanı

koydurucu değildir. Non-spesifik reaksiyonlara rastlanabilir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar