HAM Testi (Asit Hemoliz Testi, Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri)

Klinik kullanımı :

Eritrositlerin, kompleman sistemine hassas hale gelmesiyle ortaya

çıkan hastalıktır. Ham testi paroksismal nokturnal hemoglobinüri

(PNH) tanısı için kullanılır. PNH; kazanılmış kemik iliği stem cell

defektidir, lökosit, eritrosit ve trombositleri etkiler. Bu defekte sahip

hastalarda hemoliz görülür. Lökositler, eritrositler ve trombositler

etkilendiğinde hastada aplastik anemi gelişir.

Örnek toplama özelikleri

Hastadan ve aynı kan grubundaki sağlıklı bir kişiden EDTA’lı tam kan

ve serum gönderilmelidir.

Referans değerler

Negatif (Eritrositlerde hemoliz yok)

Yükseldiği durumlar

-PNH,

-Tip ll konjenital diseritropoetik anemi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar